Traktorový fekální návěs

Popis

  • Traktorový fekální návěs či nástavba je určena k aplikaci kejdy, různě znečištěných kapalin, průmyslových odpadních vod (nespadajících do kategorií nebezpečných odpadů), tekutých výkalů, různých kapalných hnojiv, agrochemikálií apod. s průměrnou měrnou hmotností 1000 kg/m3 (pro kapalná hnojiva a agrochemikálie doporučuje výrobce vnitřní nátěr nádrže se zvýšenou odolností proti těmto látkám). Při přepravě nákladu s vyšší měrnou hmotností, je třeba snížit plnění nádrže tak, aby nebyla překročena celková hmotnost.
  • V nástavbě je zakázáno přepravovat výbušné a hořlavé látky, kyseliny a žíraviny, potravinářské výrobky včetně pitné vody.
  • Dle přání zákazníka lze nástavbu upravit tak, aby v ní mohla být přepravována pitná voda.

Technické údaje

Pro podrobnější informace si můžete stáhnout technický popis v PDF nebo nás kontaktovat.